Úspech rodinnej firmy MIRABA (MY Nitrianske noviny)

Za úspechom rodinnej firmy MIRABA sa podpísali skúsenosti otca a dravosť troch synov Adamčovcov

Keď v roku 2001 založil Michal Adamča st. so svojím bratom firmu MIRABA netušil, že o desať rokov budú piliermi silnej a prosperujúcej firmy aj jeho traja synovia a manželka. Či to bola hra osudu, alebo snaha otca zapojiť do rozbiehajúceho sa biznisu aj svoje deti, nie je podstatné.

Dnes, už vo svojich priestoroch v Šintave, si právom zaslúžia prívlastok najsilnejšej firmy na západnom Slovensku v oblasti nákupu a predaja druhotných surovín. V súčastnosti firma MIRABA spracováva 4 000 ton odpadu mesačne a 95% spracovaného odpadu vyváža do zahraničia.

Keďže práve v tomto roku si firma pripomína 10. výročie svojho vzniku, navštívili sme hlavných protagonistov rodiny Adamčovcov, ktorí sa pod úspech firmy podpísali.

 

michal adamca stMICHAL ADAMČA st. (53), generálny riaditeľ, spolumajiteľ a jeden zo zakladateľov firmy: " S myšlienkou založiť firmu zameranú na spracovanie druhotných surovín prišiel môj brat. Ja som dovtedy pôsobil vo funkcií riaditeľa podniku s podobným zameraním, čiže problematiku v tomto odvetví som poznal. Ponuku som prijal, a tak vznikla v r.2001 v Galante firma MIRABA. Začiatky neboli jednoduché, zápasili sme s podobnými problémami ako iné firmy. Za prelomový bod vo vývoji firmy považujem rok 2004. Vyústením nespokojnosti s napredovaním firmy bolo odkúpenie podielu firmy od brata. Netajím, že vždy bolo mojim snom vytvoriť rodinný podnik. Spomínaný podiel prebrala moja manželka. V roku 2001 končil syn Michal školu a preto bolo logickým riešením využiť jeho mladý potenciál pre realizáciu nových nápadov a vízií, ktoré sú veľmi dôležité pre stabilitu a držanie kroku s konkurenčnými firmami. V roku 2005 sa mi podarilo odovzdať opraty riadenia firmy všetkým trom mojim synom, ktorí sa v roku 2008 stali tiež spolumajiteľmi firmy. Rád priznávam, že je to krásny pocit. Som šťastný, že synovia sú v práci snaživí a úspešní. Viem, že dokážu viesť firmu aj bez mojej prítomnosti. Za desať rokov existencie firmy sme nemenili predmet činnosti. S čím sme začali, to robíme dodnes - výkup a spracovanie druhotných surovín. Spočiatku sme mali sídlo v Galante, od tohto roku sídlime už v našom "modrom dome" v Šintave.

 

michal adamca mlMICHAL ADAMČA ml. (29), obchodný riaditeľ, spolumajiteľ: " Do tajov problematiky našej firmy ma môj otec zapájal už v roku 2001 ešte pred skončením školy. Nedovolil nám, aby sme ani jeden deň zostali bez zamestnania. Viedol nás k pracovitosti a húževnatosti, bol našim vzorom. Veľký podiel na našich má aj naša mamina. Dnes už chápeme, že korene našej dravosti pochádzajú z jej génov. Učila nás priebojnosti, bez ktorej nie je možné obstáť v silnom konkurenčnom boji. Uznávam metódy výchovy oboch mojich rodičov a som presvedčený, že rovnaký postoj k práci budem uplatňovať i ja pri výchove mojich detí. Vo firme som prešiel rôznymi funkciami. Postupne sa ukázalo, že môžem prebrať po otcovi obchodné aktivity. Nebál som sa na problémy pozrieť z iného uhla, vítam každú výzvu a držím sa aj v podnikaní " odvážnym šťastie praje". Prvé roky vo firme boli ťažké, je to však status, ktorými prešli mnohé firmy. Nikdy sa nezačína ľahko. V roku 2005 som začal viesť firmu k inému štýlu podnikania, stretával som sa s konkurenciou, ako samouk som počúval, zvažoval, učil sa obchodu. Chcel som posunúť naše aktivity aj za hranice Slovenska, čo sa aj podarilo. Začali sme priamo komunikovať so zahraničnými partnermi. Výsledkom môjho snaženia boli a sú partneri v Taliansku i v Slovinsku. Môj sen bolo expandovať, presvedčiť zahraničných partnerov, že spolupráca s nami bude výhodná a spoľahlivá. Dnes sme strategickými partnermi mnohých zahraničných podnikov. Musíme priznať, že realizácii našich snov predchádzalo neustále investovanie či už do strojov alebo aj do nehnuteľnosti, aby sme získali vlastné výrobné a administratívne priestory. Ale investoval som aj do vlastného rozvoja rovnako aj moji bratia. Nikdy sme nečakali na úspech so založenými rukami. Preto veľké poďakovanie patrí aj mojim bratom, ktorí sa rovnako aktívne pričinili k úspešnému rastu firmy. Postupne, ako sme firmu rozvíjali, rástol aj počet našich zamestnancov. Na začiatku sme zamestnávali 7 pracovníkov, dnes po desiatich rokoch je ich 32. Ešte by som rád spomenul rok 2008 a krízu, o ktorej sa dodnes hovorí. Nás kríza neoslabila, ba práve naopak. Prijali sme rýchle a správne rozhodnutia, nedali sme sa odradiť negatívnymi dopadmi krízy. Aj počas roku 2008 sme rástli a v tomto duchu sme prijali aj slogan pre našu firmu " Rastieme spolu s vami". Ak v biznise plnia záväzky obe strany, môže byť spolupráca medzi partnermi dlhé roky korektná a môže odolať aj krízovej situácii. Na záver by som rád spomenul novinku, s ktorou budeme vstupovať do nového roku 2012. Firma MIRABA bude niesť nový odchodný názov ADA WASTE, ktorý ukrýva v sebe jednotu nášho priezviska a predmetu činnosti.

 

norbert adamcaNORBERT ADAMČA (32), ekonomický riaditeľ, spolumajiteľ: " Vo firme som začínal v roku 2005 ako vedúci prevádzky v Galante. V súčasnej funkcii pracujem približne rok. Mám na starosti financie a celú ekonomickú agendu. Našu rodinnú firmu vnímam ako raritu, veľa ľudí sa nás pýta na " ponorkovú chorobu ", ale opak je pravdou. Myslím si, že pre každého z nás je práca a rast firmy obrovskou devízou do života. Spoločne podnikanie nás naučilo disciplíne a otestovali sme si svoje schopnosti vydržať tvrdý konkurenčný boj. Každý z nás má svoj úsek, za ktorý je zodpovedný a iba spoločnými silami môžeme úspešne napredovať. Rozhodne sme sa dostali ďalej, ako keby sme podnikali každý sám v inej oblasti. Máme na čom stavať, základy firmy MIRABA sú postavene pevne a vzhľadom na náš mladý vek môžeme aj naďalej firmu posúvať ďalej."

 

marek adamcaMAREK ADAMČA (26), technický riaditeľ, spolumajiteľ: " Do firmy som oficiálne vstúpil v roku 2005 a prešiel som rozličnými funkciami. Bol som vedúcim prevádzky v Šintave, vyskúšal som si aj fyzickú prácu, kým som sa stal technickým riaditeľom. Moje skúsenosti sú v tomto smere pre firmu prínosom. Viem pracovať aj na ťažkých mechanizmoch, v prípade potreby zaskočím aj našich zamestnancov. Bola to dobrá škola. Dnes, keď vykonávam riadiacu funkciu v kancelárii, je pre mňa práca na veľkých mechanizmoch príjemným odreagovaním. Často si spomeniem na začiatky, keď sme začínali s jednou Aviou a starou Tatrou. Rozumným riešením bolo investovanie do technického vybavenia, a to nás bezpochyby posúvalo ďalej. Nie sme už v mnohých smeroch odkázaní na pomoc iných firiem. Dnes vlastníme kvalitný vozový park so špeciálnou nakladacou technikou a na zvoz všetkých druhov odpadov, lis na spracovanie papiera, PE fólie, nožnice na sekane železa. Keď mám hodnotiť 10 rokov našej firmy, musím vysloviť presvedčenie, že za našim úspechom je sila nášho kolektívu. Neexistuje nijaký element, ktorý by nás rozdeľoval. Sme si všetci vedomí faktu, že spolu dokážeme viac ".

 

veronika adamcovaVERONIKA ADAMČOVÁ (52), spolumajiteľka a vo firme MIRABA sa venuje gastronómii:  " Vždy som chcela, aby deti boli čo najbližšie k nám, a to sa mi aj podarilo.
Naše začiatky pracovného dňa pri spoločných raňajkách sa stali obľúbeným rituálom. Naštartujeme deň spoločne, rozoberieme najhorúcejšie témy, potom nasleduje porada a riešenie aktuálnych problémov. Moje dni pokračujú gastronomickou ponukou aj naším obchodným partnerom na rokovaniach v našej firme. Nie je tajomstvom, že s prázdnym žalúdkom sa rokuje ťažko. Synovia i manžel si radi pochutia na dobrých maminých koláčikoch.