Chyťme sa za ruky!

"Chyťme sa za ruky!"

"S radosťou sme podporili dobrú vec"
 
Kedže myslíme na tých, ktorí nemali to štastie narodiť sa zdraví, tak už druhý rok finančne podporujeme benefičné, kultúrne a náučné podujatie s názvom "Chyťme sa za ruky!". Toto podujatie sa bude konať 4.mája 2014, v dome kultúry v Galante pre cca. 600 mentálne a zdravotne postihnutých detí z 27-ich ústavov a zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím z Trnavského kraja.

adawaste chytme sa za ruky